Actuación financiados polo Fondo Social Europeo.

A Consellería de Política Social financia os itinerarios de inclusión social e/ou sociolaboral e o Curso de adquisición e mellora da competencias dixital para persoas coa Síndrome de Down e/ou discapacidades intelectual de Down Compostela (máis información)

Doce mozos e mozas de Down Compostela capacitase no sector da hostelería cunha achega da Consellería de Política Social e do Fondo Social Europeo… (máis información)

Política Social financia a actividade de Formación prelaboral e estimulación cognitiva… (máis información)

O Programa Operativo de Garantía Xuvenil permite contratar tres persoas para o SEPAP de Down Compostela… (máis información)

La Fundación Once y el Fondo Social Europeo cofinancian el proyecto “Replantéate”… (más información)

Fundación Once y el Fondo Social Europeo financian la formación ‘Técnicas básicas en servicios de restauración’… (más información)

A Consellería de Política Social e o Fondo Social Europeo financian o programa de formación prelaboral e estimulación cognitiva…. (máis información)

A Consellería de Economía, Emprego e Industria e o Fondo Social Europeo financian a contratación de dúas personas inscritas no Sistema de Garantía Xuvenil… (máis información)

Proxecto de inclusión sociolaboral e curso de auxiliar administrativo financiado polo FSE… (máis información)

A Consellería de Política Social e o Fondo Social Europeo financian o programa de voluntariado de Down Compostela… (máis información)

A Fundación Down Compostela desenvolve o Proxecto de Inclusión Social e/ou Sociolaboral e o Curso de Operacións auxiliares de Servizos Administrativos e xerais… (máis información)

A Fundación Down Compostela participa nun proxecto para preparar oposicións autonómicas e estatais… (máis información)

O FSE financia os ‘Itinerarios de Inclusión Sociolaboral’ e o ‘Curso de Operacións Básicas de Restaurante e Bar’  (máis información)

A Consellería de Economía, Emprego e Industria financia a contratación dun mozo para o programa de Adquisiciión de Competencias Profesionais …  (máis información)

La Secretaria Xeral de Igualdade financia el programa “Capacitadas” de la Fundación Down Compostela… (más información)

La Dirección Xeral de Familia e Inclusión financia el programa de Inclusión Social y Laboral… (máis información)