EMPREGO

Somos capaces de alcanzar as máis altas metas profesionais con un pouco de apoio

ENVELLECEMENTO ACTIVO

Afrontamos unha nova realidade na procura dun envellecemento máis activo

INCLUSIÓN EDUCATIVA

Temos dereito a unha educación de calidade, en igualdade de condicións

LOGOPEDIA

A inclusión educativa debe promover a presenza, a participación e o progreso de todo o alumnado

OCIO INCLUSIVO

Queremos desfrutar do ocio das nosas cidades e vilas, como calquera

VIDA INDEPENDENTE

Queremos ser libres para tomar as nosas propias decisións